no Velleman ... but what a surprise


[
conversations on conversations on ethics
]


Haha, die goeie ouwe Smeets heeft mij ontdekt.
De Smeets die de NRC altijd aankondigde met G.J. Smeets zegt.
Typisch Smeets, dat wel, zonder omhaal en geen blad voor de mond.

Smeets heeft kennelijk hetzelfde boekje gekocht. Ik kreeg dit berichtje op mijn site.

Kijk aan, Karman van de NRC heeft zich zijn eigen plein geschapen.
Goedenmorgen.
U zegt dat ik U daartoe heb geinspireerd. Ik kan mij er niets van herinneren, maar er wordt zoveel geluld - zoals U zelf treffend opmerkt aan het einde van CAPsVEA-syndroom, het enige waarvan ik mij herinner dat ik U heb aangegeven dat U dat op papier moest zetten.

De bijdrage van Frankfurt in de reeks ''Conversations'' was een tegenvaller. En Uw commentaar op Frankfurt was nogal mild, dus ik vroeg me af of U Uw kruit hebt gespaard voor de laatste in de reeks.
Maar ik zie die laatste niet. Is Uw kruit op? Of nat van tranen om zoveel Bullshit in de Conversations?
Afijn, ik verneem graag van U.

Cordiali saluti

Tot zover G.J. Smeets.

Welk een verrassing.
Over Frankfurt gesproken, dat was eigenlijk de aanleiding dat wij samen op een bankje kwamen te zitten op de NRC-pleinen. Smeets noemde Frankfurt, in een discussie over de waarde van de filosofie, en ik had net diens boekje Stronzate doorgewerkt.
In het kielzog van Frankfurt maakte ik wat eigenzinnige opmerkingen, waarop Smeets enigszins korzelig reageerde. We hebben in diezelfde discussie de lucht weten te klaren, en sindsdien eindigde menige discussie met dat wij samen nog even op een bankje gingen zitten op het verder verlaten plein.

Ik weet niet of ik te vriendelijk ben voor Frankfurt, Smeets, maar zijn hele mooie heeft mij zeer vrolijk gemaakt, en dat is toch de bedoeling: leisuring philosophy!.
Ik herhaal hem nog een keer.
Some mothers, I am told, advise their daughters that it is not a good idea to marry for money, but that it is a good idea to go where money is, since this increases the chances that they will spontaneously fall in love with someone rich. That’s where wisdom comes in.

[U Smeets, denk ik, en] ik [in ieder geval] ben er te oud voor. Ik zal nooit meer dit prachtige advies aan een jonge dochter kunnen geven ... en mijn kleindochter zal niet luisteren.

Wat vindt U trouwens van mijn eigen pleintje, Smeets?
Zou U hier af en toe wel op een bankje willen zitten?
U kan hier ook nog spelletjes spelen.
En aan de rand van het plein staat een kerk, daar zit een orgelmannetje prachtige muziek te spelen. Of vindt u dat meer sentimental bullshit? Mag hoor.

Ja, er was nog een meneer Velleman. David Velleman.
Wat Velleman betreft wil ik kort zijn. Meneer Velleman begint met te veronderstellen dat er nog meer vrouwen zijn op de wereld die qua inborst en uitborst, qua lijfelijke aanwezigheid en qua uitstraling, gelijk zijn aan mijn vrouw.
Dat is al een onzinnige bewering.
Wat zeg ik? Eigenlijk is er maar één vrouw op de wereld: dat is mijn vrouw.
En zijn moraal: we zien de ander niet werkelijk zoals die is!
Ik denk dat hij mij eigenlijk verwijt dat ik die vrouwen, die zoveel op mijn vrouw zouden lijken, niet allemaal de eer geef verliefd op ze te worden, hun hand te vragen ... en misschien verwacht hij nog wel meer van mij.

Hier ben ik subiet gestopt. Ik hou van relatief denken, maar het mag allemaal geen smut worden natuurlijk!
Volgens mij wist ook Voorhoeve, en ook de uitgever van Voorhoeve, niet wat ze met Velleman aan moesten. Want terwijl het interview wel is opgenomen, inderdaad als laatste in de rij, hebben ze geweigerd zijn foto op de omslag te zetten.
Het zegt genoeg, dunkt mij!

Ik heb een idee Smeets.
Waarom sluit U niet de rij. En geeft U commentaar op de interviews - kort, zou ik zeggen, niet zo ouwehoerderig als ik dat van mijzelf gewend ben, ook niet zo kort als in Uw tekstje hierboven - om daarna Uw visie op goed en kwaad te geven?
Weet U wat, ik vind het een goed idee. En omdat het mijn site is doen we aldus. Ik heb nu een pagina voor U geopend!!!

Ik verwacht omgaand een reactie van U.


PS (dit is later toegevoegd Smeets)


♥ Ik zat met mijn toon nog een beetje in de sfeer van die bizarre laatste NRC-discussie
♥ waar die afgrijselijke De Jonge in figureerde en ook Faas nog een rare duit in het zakje deed

♥ Natuurlijk verwacht ik van U een reactie
♥ Maar ik vergat toe te voegen
♥ "
♥ ... het zal me een eer en een waar genoegen zijn!
♥ "