GOD
, gedenk Uw belofte aan David.
Het klinkt als een bevel, en zo lijkt het ook bedoeld.
God op het matje.

Vreemde psalm.
Aparte constructie.
David laat het zeggen door één van zijn dienaren, Etan de Ezrachiet.

Er zijn drie figuren die je gewoonlijk tegenkomt bij een wandeling door de psalmen: de dichter of de ik- figuur, de Hooge die door de dichter aangesproken wordt, en de boze wiens aanwezigheid in al zijn slechtheid op het toneel gesuggereerd wordt maar die nooit uit de coulissen tevoorschijn mag komen.

In psalm 89 is de dichter de dienaar die er op uit gestuurd wordt om iets te fiksen tussen David en God.

David komt aan het woord ...
Wat de Heer genadig verleende
dat drage mijn lied door de tijden


... waarna God het woord krijgt.
Een verbond sloot ik met mijn verkorene,
ik bezwoer het David mijn knecht


Dan herinnert de dichter God aan zijn woorden, om hem te wijzen op de verplichtingen die hij is aangegaan ...
Voormaals hebt gij het, in een gezicht
Uw getrouwen onthuld - toen gij zeide:
"Op een held deed mijn bijstand ik dalen ..."


... waarna de dichter beschuldigend de vinger wijst:
En toch, thans verstoot gij, verwerpt gij
Zijt verbolgen op Uw gezalfde


David krijgt dan nog eenmaal het woord, om klagerig zijn punt te maken ...
Gedenk, Heer, de smaad die Uw knecht draagt,
die ik meedraag - van zovele volken -


... waarna de dichter besluit met
Geloofd zij voor eeuwig de Heer!
Amen, ja amen
.

Vreemd ook het slot.

Lang geleden is er een dispuut geweest tussen God en David: David wilde een tempel bouwen, maar dat wilde God reserveren voor diens zoon Salomon.
Daartegenover deed God de belofte aan David dat hij hem al zijn vijanden in zijn handen zou geven om zo Davids naam en diens huis groot te maken, iets waar David ook heel erg blij mee was.
Dat is waar de dichter aan refereert.
Nu is David een keertje verslagen door één van zijn vijanden - nou ja, verslagen. de ramshoornstoters moesten de aftocht blazen, en hij zit in het binnenste van zijn paleis een beetje te mokken. En dan krijgt God, onomwonden, het verwijt voor zijn aangezicht geslingerd: ... de smaad die Uw knecht draagt van zovele volken ...

Overdrijven is ook een vak, zou ik zeggen.


ps. 89