ROMPICAPO


Rompicapo staat voor raadsel, maar ook wel voor moeilijk oplosbaar probleem. Een hersenkraker dus.speelveld aan het begin (cattura uit VB-programma Rompicapo)

De PC legt de kleuren op de kruispunten van kolommen en rijen, legt de vijf Prepotenti als kopkaart van de kolommen en de vijf Servi als kopkaart van de rijen.
Dat alles onzichtbaar, uiteraard.
De bedoeling is nu dat door het leggen van deze kaarten op het speelveld, de legging van de PC gevonden wordt. De PC antwoordt op een mogelijke oplossing met groene en rode blokjes, resp. voor treffer en voor voltreffer.

speelveld klaar, oplossing gevonden (cattura uit VB-programma Rompicapo)