ER HANGT GEEN GUERNICA IN’T VATICAAN

Toch heb ik heel lang in de zon gestaan
Benzinedampen getrotseerd
geen bommenwerpers, wel verkeerd

Wie uren tussen Kunst moet gaan
ziet ook zijn medemensen aan
Der vrouwenborst veelvormigheid
in mannenblik, snel afgeleid

Natuur zal kunst nooit blijvend evenaren
sprak de poëet; nou, wat de mens mag baren
aan schrik en opzien, spiegeltjes en kraaltjes
is hier verzameld door Gods eigen pensionaris
Zuid Noord Oost West bijeengegrist
als een volleerd filatelist
Van alle markten is er wat
gekocht, gekregen, en ook wel gejat

Der martelaren bloed breed uitgemeten
De inquisitie? Gauw maar weer vergeten
Der pausen daag’lijkse negotie
is immers het verspreiden van devotie
Tot in hun kist megalomaan

Ik zong: geef mij maar Mondriaan
Hun enige vrouwelijke beambte
zucht op’t toilet in de urinedampen

The American Women Association of Roma
provided the finances for the labelling of the sculptures

Zo ging de Gloria van de Mundi
aan mij voorbij; zingt De profundis

Geen Guernica hangt bij de pausen thuis
En zo is’t goed: elk huis zijn eigen kruis