conversations on ethics


WOLF IS MAN TO WOLF (en een beetje Alasdair Macintyre)

Ja, ik weet het, men zegt: man is wolf to man. Maar men hebben er geen verstand van!
Want beeldspraak werkt alleen, wanneer het opgeroepen beeld helpt aan de versterking van de indrukken die het verhaal moet achterlaten. Dus het opgeroepen beeld moet ernstiger dan de werkelijkheid zijn. Hoe kun je nu met een wolf het kwade in de mens beeldend verwoorden als het kwade in de mens erger is dan dat van de wolf?

Bos gezien? Let even op!
De avond voor de verkiezingen.
Kant zegt in het vuur van het debat tegen Wilders: U bent een gevaar voor de samenleving.
De bezadigde politicus Bos ziet zijn kans schoon om te winnen op Kant en zegt: daar ben ik het niet mee eens, ik heb niks tegen Wilders, alleen hij heeft niet van die verstandige plannen. Dezelfde kwalificatie die hij ook gebruikt als hij over de AOW-plannen van de SP spreekt.
Dan de avond van de verkiezingen.
Balkenende zegt dat hij problemen heeft met Wilders vanwege de AOW-leeftijd.
Bos ziet nu zijn kans schoon om bij Balkenende te scoren en zegt: Ontluisterend! Ontluisterend om te zien hoe Wilders mensen door de knieën wil schieten en van kopvoddentax spreekt - en het CDA zegt dat ze samenwerking moeilijk vindt vanwege hun AOW-plannen!
Zulke gemene spelletjes spelen wolven niet.

Ik dacht dat we het over MacIntyre zouden hebben.
The illusion of self-sufficiency
Eigenlijk wil ik het niet over die man hebben, de volgende in het rijtje van geïnterviewden.
Hij vindt nl. dat we in/met de Verlichting een te grote stap vooruit hebben gezet. Wij hebben Aristoteles overboord gegooid! Nog erger: we zijn de heilige Thomas vergeten. Aquinas, the greatest of the medieval philosopher-theologians [who] developed Aristotle’s legacy into an exhaustive, rigorously argued philosophical and theological system.
Ik wil er niets van horen. Ik, Leonardo, wiens devies is: not a single footnote to Plato. Laat staan dat ik ooit wil refereren of gerefereerd wil worden aan een heilig verklaarde neuzelaar.

Ook al zegt de man aardige dingen, bijv. de filosofie formulate views on morals using concepts that we do not fully understand ik wil er niet van weten. Ook al is het objectief waar wat hij daar zegt, hij legt er de verkeerde reden op: wij hebben Aristoteles, en Aquinas, de man die hem ons voor eens en voor altijd heeft uitgelegd, de rug toegekeerd.

Maar hij heeft vragen bij mij opgeroepen, die ik nu weer bij U wil oproepen. Opdat wij dieper in het kwade goede, of het goede kwade terecht zullen komen, zodat het plezier waarmee wij goed en kwaad doen door een bewustere houding met sprongen vooruit gaat!

Aristoteles zou ons geleerd hebben dat human beings geluk nastreven en dat daar deugden vandaan komen. Kan A oordelen dat hij gelukkiger is dan B? Kan de mens dus zeggen dat hij wel, en een dier geen geluk nastreeft. Is dat het product van onze faculty of making order out of confusion? Wij, schepselen die niet eens weten van welk maaksel wij zijn!
Zou Aristoteles, die nog veel dichter bij de natuur stond dan wij, die de verhalen van rond het kampvuur letterlijk overgeleverd heeft gekregen, de beeldspraak hebben kunnen verzinnen: man is wolf to man? Net Socrates begraven, die onschuldig gedwongen werd de gifbeker te drinken, zelfdoding die door Ratzinger en het CDA tot doodzonde is verklaard zodat we, om het die man allemaal nog een keertje te kunnen vragen, in de hel moeten afdalen?
Kunnen wolven een hel verzinnen?

Ik moet altijd aan dat aapje denken dat op de apenrots achter zijn hoofd krabt. Iedereen denkt dat die zichzelf zit te vlooien. Het enige wat hij denkt is: Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom? Dat beestje begrijpt niet wat er om hem heen de moeite van het bekijken waard, dat de mens daarvoor zijn beperkte tijd inlevert om te werken, zodat die de spaarzame centen die daarmee verdiend worden kan spenderen aan aapjes kijken!

De beste vraag die bij mij opgeroepen wordt is een vraag die gesteld wordt door Verhoeven: what was the source of your Aristotelian commitments? Afgezien van het feit dat de verleden tijd volkomen misplaatst is, dat is de vraag die mij, die ons moet bezig houden nadat ik dit interview voor mijzelf gelezen heb, en daarvan voor U verslag heb gedaan.

WE NEED TO GO BACK TO THE SOURCES OF OUR COMMITMENTS TO LIFE TO DISTRIBUTE EVENLY DEEDS OF RIGHT AND WRONG, EVIL AND GOOD, IN OUR BEHAVIOUR!

Maxime van Leonardo het Spallaputtertje (of het Spallasputtertje?) , die alleen overvleugeld wordt door een waar slotwoord van Alistair MacIntyre.

We may start by writing off lots of people […] initially write off the disabled. […] Only by learning from such others can we rid ourselves of illusions of self-sufficiency, illusions that stand in the way of our recognizing …
Okay, het moge dan a hidden footnote to Plato wezen, het mag doen denken aan de man in de grot die ziende blind is, maar de invalshoek is uniek: dat een geestelijk gehandicapte ons nog iets kan leren.
Waar werd ooit schooner Wijsheyd gevonden?

Een prachtig Amen van Alistair MacIntyre!