G.J. Smeets zegt ...


En jawel, Smeets heeft meegespeeld!
Hij heeft mij een tekst toegestuurd, die ik nu ongewijzigd laat volgen.Leonardo Karman,

de eer en het genoegen zijn geheel mijnerzijds.
Heb mijn dank, derhalve, voor de uitnodiging om naast U op het bankje plaats te nemen.
En nog wel op Uw eigen plein, ben protetto van winderige idioterie als die van De Jong op de voormalige nrc-fora.
Afijn, dat is voorbij. Moedig voorwaarts dus.
Maar waarheen?
U vraagt om mijn commentaar op de interviews van Voorhoeve plus mijn visie op goed/kwaad. Dat lijkt welhaast een uitnodiging om een labyrint te betreden. Versta me goed, ik waardeer Uw initiatief hogelijk omdat het lering & vermaak heeft geboden. Maar ik blijf erbij dat U naar mijn smaak & inzicht erg mild bent geweest in Uw bespreking van de Conversations. Toelichting:

Voorhoeve's gesprekspartners maken bijna allemaal voetnoten bij Plato. Dualisten zijn het - behalve Binmore.
In uw commentaren op de respectievelijke visies zinspeelt U daar ook op. Terecht, wat mij betreft, maar zoals gezegd: op nogal milde wijze.
Ik geef een enkel voorbeeld. Bernard Williams komt er bij U genadig van af terwijl hij neergesabeld dient te worden waar hij beweert dat Aristoteles een conservatief Atheens provinciaaltje is. Aristoteles!! de monist, bioloog en voorloper van Darwin. Binmore heeft dat goed begrepen. Op Voorhoeve's vraag: How ought we to live?antwoordt hij met de tegenvraag: What animals ought there to be?
Daar kom je dus nooit uit en Binmore zegt in feite dat Voorhoeve een onzinnige vraag stelt. Die onzinnigheid had wat mij betreft wat pregnanter in Uw bespreking aan de orde mogen komen.

Daarmee, Karman, is Uw tweede vraag aan mij beantwoord. Mijn visie op goed en kwaad is dat goed en kwaad twee woorden zijn die niets betekenen. Dat feit weerhoudt de ge-interviewden er kennelijk niet van ze te gebruiken in de overtuiging dat het zinvol is. Zelf geloof ik niet in enige zinvolheid ervan. Er zijn warempel wel andere manieren om te praten over het goede leven, over leed&lijden en over wat ons te doen staat.

Cordiali saluti van G.J. Smeets